Metin Y?ney Boya Ltd. ?ti.

 

Uygun boya se?imini nas?l yapmal?y?m?


 1- ?ncelikle y?zeye uygun bir boya se?ilmeli ve yard?mc? malzeme gerekiyorsa y?zeye ve boyaya uygun olmas?na dikkat edilmelidir.

 2- Boya sat?n al?n?rken kaliteli olan? tercih edilmelidir. Ucuz ve kalitesiz boyalar metrekare baz?nda kaliteli boyalarla ayn? maliyete gelir. Ancak az bir fiyat i?in yap?lan tasarruf ileride b?y?k zararlara neden olabilir.

 3- Piyasada her kalitede boya, astar ve tiner bulunabilir. Ancak uygulamada daha iyi sonu? almak i?in y?zeye uygun boya, astar ve tiner kullan?lmas? ?nerilir.

 
4- Boya se?erken, sat?n al?nan ?r?n?n TSE standartlar?n? ta??y?p ta??mad???, ?retici firman?n ISO 9000 belgesine sahip olup olmad??? kontrol edilmelidir.

 
5- ?? ve d?? mekanlarda kullan?lacak rengin mekana uygun olup olmad??? k???k bir y?zeyde denenmelidir.