Metin Y?ney Boya Ltd. ?ti.

 

Boya tabancas? at?? problemlerini yok etmek


Normal Uygulama ?ekli

Tabanca ayarlar? tama olarak yap?ld?ktan sonra tabancan?n at?? ?ekli yandaki gibi olmal?d?r.

Ortada Yo?un At??

Viskozite ?ok y?ksek
Hava veya malzeme ayar? yanl??
Nozullar ?ok geni?

?stte veya Altta Yo?un At??

Nozullar veya hava kapak???? t?kal?
Dikkatlice temizleyin
Hava ayar vidas?n? 180o ?evirin
Gerekiyorsa hava ayar vidas?n?, nozullar ve i?nesini de?i?tirin

Kesikli ve Kademeli At??

Malzeme ak??? kesilmi? veya bitmi?
Nozullar gev?ek
??ne veya vidas? gev?ek
Hava giri? kanal? t?kal?

Sa?da veya Solda Yo?un At??

Nozul veya hava delikleri t?kal?
Dikkatlice temizleyin
Hava ayar vidas?n? 180o d?nd?r?n
Gerekiyorsa hava ayar vidas?n?, nozullar ve i?nesini de?i?tirin

Ortada Zay?f At??

Malzeme az
Hava ve / veya malzeme ayarlar? hatal?