Metin Y�ney Boya Ltd. �ti.

 

Boya uygulayan ustalar�n veya t�keticilerin bir boyadan beklentileri


1- �rt�c�l�k
2- Beyazl�k
3- Su kald�rma g�c�

    (Boya k�vam�n� su ile ayarlamak)
4- Rahat uygulama
5- Ekonomi
6- Renklilik
7- Sarfiyat